Jaz, mi in drugi podobe mojega sveta, 2009 
Slovenski etnografski muzeju (SEM), Ljubljana;
Stalna razstava o človeku in njegovem umeščanju v svet.
Soavtor kiparskih objektov in figuric je Julij Borštnik

6 velikih  in več 10 manjših (figurice) kiparskih objektov ob posameznih vsebinah razstave:
»Jaz – posameznik«; posoda s semeni
Prehod na »Družino«; prehod/tunel
»Moja družina – moj dom«; gnezdo
Prehod na »Moja skupnost – moj domači kraj«: portal
»Moja ali tuja drugačnost – širni svet«: svet, nihalo
Manjše figurice so umeščene po celi razstavi.

Material: Železo, železne žice in železne mreže
Različne dimenzije:  od  10x10x5 do 550x340x420 cm

V sodelovanju s kustosi v SEM: dr. Marko Frelih, mag. Daša Koprivec, mag. Polona Sketelj, mag. Janja Žagar, dr. Nena Židov

 

 
I, We and Others Images of my World, 2009
Slovene Ethnographic Museum (SEM), Ljubljana;
An exhibition dedicated to man and his place in the world
Co-author of sculputral objects is Julij Borštnik.

6 big and more small (figures) sculptural objects corresponding different contents of exhibition:

»I – the individual«; vessel with seeds
Passage to »My family – my home«; tunnel
»My family – my home«; nest
Passage to »My community – my birthplace«; portal »My otherness and foreign otherness – the wilder world«; world, pendulum

Material: Iron, iron wire and iron nets;

Dimension vary about 10x10x5 up to 550x340x420 cm

In collaboration with curators in SEM:
dr. Marko Frelih, mag. Daša Koprivec, mag. Polona Sketelj, mag. Janja Žagar, dr. Nena Židov

 

katjaoblak.si © 2014 || Realization: A.T.K