Vzgib in Možnosti / Impulse and Possibilities  
Nova Galerija DDT, Trbovlje 2011

 

Razstava  Vzgib in Možnosti, skupaj s kiparjem Julijem Borštnikom (Možnosti  - kipi, video - zadnjih sedem fotografij), v Novi galeriji DDT v Trbovljah, november 2011
Kustosinja Špela Pavli, odprtje razstave: Vesna Krmelj 

20 papirnatih kipov iz dveh ciklov  (Telo-gib-kip-drugi, 2011 in Telo-gib-kip, 2008)
Materiali: gib, papir, aluminjaste žice, laks, steklo, kamen, žgana glina,  performativni video
Višine kipov do 185 cm

 
Exhibited at The Nova Galerija DDT, Trbovlje, exhibition Impulse and Possibilities, together with sculptor Julij Borštnik (Possibilties - sculptures, video - photo: last seven photos), November 2011
Curator: Špela Pavli, Exhibition opening: Vesna Krmelj

20 paper pieces (Body-Movement-Statue-The Other, 2011 and Body-Movement-Monument, 2008),
Materials: movement, paper, aluminium wire, glass, stone, burnt clay, video, dimensions vary up to 185 cm (heights).


Avtorija o Vzgibu in Možnostih:
S tankimi papirnatimi telesnimi kipi raziskujem percepcijo telesa v sodobnem prostoru in iščem doživetje pristnosti v prisotnosti, ki telesu vrača stvarne dimenzije. Polna prisotnost lahko odpira bolj smiselne možnosti. Na skupni postavitvi z Julijem Borštnikom Vzgib in Možnosti v trboveljski Novi galeriji predstavljam dva cikla kipov. Preko lastne izkušnje giba (Butoh ples) v ciklu Telo-gib-kip iščem oblike trajajočega in gibajočega telesa. Več stanjšanih kipov postavim kot en kip v prostoru, saj predstavljajo enotno vzdušje trajanja. Prisotnega gledalca vabim v aktivno doživljane s percepcijo dopolnjevanja kipov v polnost telesa.

Z delom Telo-gib-kip-drugi iz leta 2011 ponovim princip odstiranja prostora s porajanjem parcialnih telesnih papirnih kipov in spet iščem trajanje, a tokrat ga najdem v drugem. Nosilec oblike je Julij Borštnik, tudi kipar, ki je pri obeh ciklih sodeloval ob nastajanju odtisov: v prvem ciklu pri odlivanju posameznih drž mojega telesa, v drugem pa kot tisti drugi, ki je nosilec oblike. Njegovo telo sem odlivala vedno znova, v različnih dnevih in na različnih krajih.

Vzgib je moje čutenje telesa kot osnovnega nosilca možnosti v sodobnem prostoru, Julijevo snovanje in mišljenje pa razumem kot iskanje teh bolj smiselnih Možnosti. Zato sva se odločila, da v galeriji razstaviva tudi njegova dela.   Katja Oblak o Vzgibu in Možnostih

Predno so rešitve (uporaba ognja, tisk, integralni račun, mehanizacija proizvodnje, politična misel enakosti itd.) vpeljane v realnost, obstajajo v potencialu realno možnega. Preden so odkrite in artikulirane seveda ni moč oceniti njihovih dobrih in slabih strani. Zagotovo pa jih v vsaki situaciji obstaja več kot se jih zavedamo, oziroma smo jih sposobni misliti in uporabiti. Ovira je zelo pogosto zgolj samoumevnost zvestobe privajenim vzorcem mišljenja, zanemarjanje domišljije ter inercija izogibanja spremembam.

Zato je premislek o potencialu še neznanih načinov in še neizkoriščenih možnosti ter o naravi njihovega vstopanja v svet vreden pozornosti in truda. Toliko bolj v trenutni situaciji, ko temeljita reorganizacija ekonomskih, političnih, tehnoloških in še kakšnih rešitev vse bolj postaja neizogibna nujnost.   Julij Borštnik o Možnostih

 

katjaoblak.si © 2014 || Realization: A.T.K